Wat doet de vzw?

De vzw Parkmanagement Dilbeek zal de samenwerking tussen de ondernemers op Zone Dilbeek verbreden. Door het centraal aanbieden van bepaalde diensten en voorzieningen willen we niet alleen economische voordelen realiseren voor u als bedrijf maar ook de samenwerking op het bedrijventerrein verduurzamen. Volgende items zullen als primordiaal worden behandeld door de parkmanager:
 • Aanbieden van ondersteunende facilitaire diensten: Dit is een belangrijk aspect binnen het professioneel parkmanagement. Door op het bedrijventerrein gericht samen te werken rond bepaalde ondersteunende faciliteiten en gezamenlijk in te kopen, kunnen de deelnemende bedrijven kosten besparen en kan er op een duurzamere manier invulling gegeven worden. De mogelijke diensten die zullen worden uitgewerkt zijn: 
  • Energie 
  • Afval 
  • Beveiliging 
  • Schoonmaak 
Mede dankzij de schaalgrootte qua aankoop van Quares kan er gezorgd worden voor een kostendaling, een serviceverhoging, snellere interventietijden en een betere haalbaarheid.
 • Zorg voor de algemene uitstraling: Door het dagdagelijks beheer en de in the field aanwezigheid zorgt de parkmanager voor de netheid en veiligheid op het terrein. Daarnaast worden continu projecten opgestart met het oog op het verbeteren en onderhouden van het bedrijventerrein op esthetisch vlak. Dit zorgt ervoor dat het bedrijventerrein aantrekkelijker wordt voor externen, alsook dat het aangenamer oogt voor internen. 
 • Interne en externe communicatie: De parkmanager zal de ondernemingsclub ondersteunen bij de organisatie van bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, gastlezingen, infosessies, enz. Op vlak van externe communicatie wordt vooral getracht een zo nauw mogelijke band te onderhouden met de gemeente, zodat alle informatie langs beide partijen zo snel mogelijk kan worden doorgespeeld. 
 • Ondersteuning inzake duurzaamheid: Om bedrijven systematisch te ondersteunen in hun evolutie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zal de parkmanager informatie aanleveren die de individuele bedrijfswerking kan verduurzamen. Ook hier worden projecten aangegaan die trachten de duurzaamheid van het bedrijventerrein in het algemeen alsook individuele bedrijven te verbeteren, mits instemming en medewerking met de desbetreffende bedrijven. Belangrijk is dat altijd op zoek wordt gegaan naar een win-win situatie voor iedere betrokken partij. 
 • Subsidiescreening: De Parkmanager volgt permanent de verschillende subsidiemogelijkheden op die voor het bedrijventerrein, en dus ook voor alle bedrijven ter plaatse, nieuwe initiatieven ondersteunen en helpen opzetten. 
 • Organiseren evenementen: Met de bedoeling om een zo nauw mogelijke community te creëren binnen het bedrijventerrein, worden regelmatig evenementen georganiseerd om de mensen dichter bij elkaar te krijgen. Dit kan gaan om het organiseren van recepties en happenings die specifiek gericht zijn op sociale interacties, of workshops die eerder proberen bedrijven specifieke vaardigheden aan te leren en onderlinge ideeënwisseling tussen bedrijven te stimuleren. 
 • Regelmatige interne bijeenkomsten: Door onder andere een periodieke samenkomst van de bestuursleden en de jaarlijkse algemene vergadering, worden kernpunten voor de vzw besproken, zoals onder andere het financiële overzicht, de begroting en het vooruitzicht op het komende jaar. 

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Houthalen-Helchteren en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN